megélhetés szupermarket

A gazdasági helyzet hatása a megélhetésre

Egy ország gazdasági helyzete kihatással van minden ott élő állampolgár életére. Meghatározza a mozgásterünket, a lehetőségeinket, mennyire lehet jól élni az adott országban.

Gazdagnak lenni is mást jelent különböző országokban. Persze vannak olyan kozmopoliták, akik külföldi lehetőségeikkel bővítik ki látószögüket, és ezt importálják be a kereskedelem, üzletelés által saját országukban megélt életszínvonalukba. Viszont alapvetően látszik egy országon, hogy a többség milyen kategóriájú autóval közlekedik például. Abból is már le lehet venni a gazdasági szintet, a megélhetés színvonalát.

Ahol átlagos a terepjárókkal, menő autókkal való közlekedés, az egy magasabb színvonalú jóléti társadalom képét festi, mint ahol kitűnnek a jobb autók az átlagból. Sokat elárul a színvonalról a házak, kertek, szántóföldek rendezettsége, igényes vagy hanyag kialakítása. Más ebben a tekintetben például a balkáni kultúra, a keleti és a nyugati világ nyújtotta kép. Tehát sok árulkodó jele van egy gazdasági, megélhetési szintnek egy országban, valamint az ezeket meghatározó és erre visszaható társadalmi mentalitásnak is, ami uralkodó az adott területen.