földrengés

Hol is volt pontosan a legerőteljesebb földrengés a hazánkban?

  1. június 28 nagyon emlékezetes volt Komárom lakosai számára, hiszen a valaha feljegyzett legpusztítóbb földrengése volt a Kárpát-medencében. Érdekes kérdés azonban az, hogy hol is volt pontosan az epicentruma. Hazai elismert kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ez máshol lehetett, mint ahol eddig gondoltuk.

Az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szakemberi megerősítették azt felfogást, miszerint ez volt vélhetően a hazánk legádázabb földrengése, amelyről lehet tudni. Timár Gábor egyetemi tanár szerint ez a kutatás nem csak tudománytörténeti szempontból fontos, hiszen ez a földrengés miatti veszélyeztetettség mértékét is mutatja egy környékre nézve. Természetesen ez csak egy aspektust jelent ebben és a kutatók egyéb szempontokat is figyelembe vesznek, mint a tartomány további földrengései vagy a régió földrajzi viszonyait.

A fennmaradt beszámolók alapján a komáromi földrengés nagyon súlyos volt, sok ember életét követelte és anyagilag is nagyon károsnak volt leírva. Mária Teréziának köszönhetően részletes leírás született a károkról Komáromban és a környékén, ami nagyon értékes információ a tudomány szempontjából, hiszen ebből lehet következtetni a földrengés epicentrumára.

A régi földrengések magnitúdójának a meghatározásához a feljegyzett károkat és természeti változásokat szükséges térkép alapján vizsgálni. Az intenzitási mérték megállapításához pedig egy tapasztalati skála szükséges, amely azt mutatja, hogy a hatos szinten kezdenek az épületek rongálódni és a legmagasabb szint során, ami a 12-es a táj is képes átrendeződni. Ez azonban nem azonos a földrengés magnitúdójának a mérésével, amelyre a Richter-skála szolgál.

A komáromi földrengés kapcsán legalább 30 kárleírást találtak, többnyire egyházi forrásokból, mivel az esemény a reggeli mise idejében történt. A feljegyzések és a térkép alapján azt lehet megállapítani, hogy az epicentrum a komáromi vártól keletre, illetve északkeletre lehetett, ami a mai Szlovákiában található, a Dunának az északi partján.